rozdzielacz wody

Opis

Rozdzielacz wody używamy, jeśli chcemy podłączyć kilka dysz do pompy i zachować taką samą ilość wody w każdej dyszy. Występuje w średnicach 150 i 250 mm, dostępny w wymiarach przyłączeniowych G1” i G2”. Możliwe jest podłączenie 3 atrakcji przy rozdzielaczu o śr. 150 mm i 6 atrakcji przy rozdzielaczu o średnicy 250 mm.