Filtr Tebas SYRIUS NORM 120 klasa Public

Opis

Przeznaczony do basenów w hotelach i pensjonatach, a także w ekskluzywnych basenach prywatnych.

Zapewnia 100% bezpieczeństwa filtracji wody w TWOIM basenie. Spełnia wszystkie wymogi, jakim powinien odpowiadać filtr w basenie publicznym. Filtr Tebas SYRIUS Norm 120 to wielowarstwowy, laminowany filtr o wysokich parametrach wykonania i pracy, wykonany z najlepszych żywic wzmocnionych włóknem szklanym, odpornych na wodę basenową, także słoną. Wysokość złoża filtrującego wynosi 1,2 m. Posiada w komplecie dno dyszowe lub krzyżowe, boczny otwór rewizyjny i górny otwór zasypu złoża o śr. 200 mm, manometr, odpowietrznik, korek spustu wody, 2 calowy zawór 6-drogowy lub przyłącza kołnierzowe. Sterowanie pracą filtra możliwe jest przez zawór słupowy, baterię zaworów klapowych lub ręczny zawór 6-drogowy.

Do filtra podłącza się dowolną pompę, o odpowiedniej wydajności. TYLKO FILTRY TEBAS SYRIUS Z DNEM KRZYŻOWYM Z AKTYWNYM ZŁOŻEM FILTRACYJNYM [AFM] DZIAŁAJĄ TAK SAMO, jak filtry z dnem dyszowym ze złożem piaskowym. Wynika to z wyjątowej konstrukcji filtrów Tebas SYRIUS i specyficznych właściwości AFM. Filtr może być cały zasypany aktywnym złożem!!! Jeden worek piasku = 1 worek aktywnego złoża.