Tebas-Economic pH/Rx Efka265 automat dozujący

Opis

Proste, genialne wykonane, gotowe do pracy urządzenie pomiarowe i dozujące pH/Redox (chlor) w basenie. Tebas-Economic EFka265 jest kompaktowym systemem, łatwym w montażu i obsłudze, co pozwala na monitorowanie i kontrolowanie pH i poziomu potencjału Redox w basenie. Urządzenie zawiera kontroler cyfrowy, który pracuje zgodnie z ustawionymi wartościami progowymi, dwie perystaltyczne pompki 4 l/h, elektrody pH i Redox ze złączem BNC i uchwyty.