MC014 automat dozujący

Opis

Mierzy chlor związany, chlor całkowity, pH, wolny chlor, Redox, temperaturę i dodatkowo automatycznie zapisuje wszystkie dane z pomocą rejestratora danych.MC014 wykorzystuje rewolucyjną, fotometryczną = optyczną metodę pomiaru danych, umożliwiającą pomiar nawet w przypadku zerowego poziomu wartości chloru i pH.MC014 to precyzyjny system do zarządzania analizą i kontrolą podstawowychparametrów w basenie. MC014 może kontrolować chlor, pH, Redox i poziom temperatury, poprzez użycie odpowiednich elektrod, ale również cechuje się kolorymetrycznym systemem kontroli wolnego i całkowitego (związanego) chloru w basenie.