Środki bezchlorowe do dezynfekcji wody

Opis

Środki bezchlorowe

Aktywny tlen jest zbyt niestabilny, aby zagwarantować stałą dezynfekcję wody. Nadtlenek wodoru i nadsiarczan potasu to najbardziej znane formy źródeł aktywnego tlenu. Poziom tlenu powinien być uzupełniany w momencie, gdy jego poziom wynosi 35 mg/l. Dezynfekcja szokowa przeprowadzana jest przynajmniej 1 raz w miesiącu za pomocą tlenu w koncentracie lub chloru. Aktywny tlen ma tendencję do obniżania wartości pH, która musi się utrzymać na poziomie 7,2 - 7,6. Zawartość aktywnego tlenu można zmierzyć za pomocą tabletek DPD 4.