ręczne zawory 6-drogowe zawór boczny

Opis

Przy pomocy zaworu kieruje się pracą filtra. W czasie pracy zawór ustawiony jest w pozycji filtracja. Ustawiając zawór w odpowiednim położeniu, wykonuje się różne czynności obsługowe przy filtrze, takie jak płukanie filtra = oczyszczanie złoża piasku, cyrkulacja = ruch wody z pominięciem zbiornika filtra, celem szybszego wymuszenia cyrkulacji w rurociągu, zamknięcie obiegu wody, pozycja zimowa.