OmniTronic zautomatyzowany zawór do płukania filtra

Opis

OmniTronic,to urządzenie elektroniczne, do samoczynnego płukania złoża filtra. Ustawia się dzień, godzinę i czas trwania płukania, co zapewnia pełny komfort użytkowania filtra. To w pełni zautomatyzowany zawór do płukania filtra, pracuje w kombinacji ze skrzynkami sterującymi lub bezpośrednio z pompą. Możliwe jest zamontowanie OmniTronic do każdego pracującego już filtra. Czas i częstotliwość procesu płukania zwrotnego i powtórnego filtra nastawiane są poprzez cyfrowy programator czasowy. Możliwość ustawienia czasu filtracji, dostęp do wszystkich 6 pozycji zaworu, wbudowana bateria i kondesator nie pozwolą na utratę zaprogramowanych czasów, podświetlany, wielojęzyczny wyświetlacz umożliwia ustawienie funkcji i parametrów, różne wejścia i wyjścia z dodatkowymi funkcjami np. przełączanie ciśnieniowe czy zdalne sterowanie.